Emulgatori iz svinjskog tkiva

Jusuf el-Karadavi

Emulgatori dobiveni mogu biti halal (1)

Pitanje: Stigao nam je spisak imena i brojeva nekih emulgatora koji se koristi u prehrambenim artiklima a za koje se kaže da su dobiveni iz svinjskih kostiju ili masti. Među njima se spominju E422, E153 i mnogi drugi. Molimo vas da nam pojasnite da li je dozvoljeno konzumirati hranu koja sadrži ove emulgatore.

Odgovor: Nisu svi emulgatori dobiveni iz svinjskih kostiju ili masti automatski zabranjeni, kao što mnogi misle. Naime većina islamskih pravnika drži da kada nečist(oća) doživi hemijsku promjenu (istehalet) mijenja se i njena šerijatska norma. Naprimjer, kada se alkohol pretvori u sirće ili kada nečist sagori i pretvori se u pepeo ili je pojede so, kao kada bi upala kakva životinja u solanu - makar to bio pas ili svinja - i kada bi je so potpuno pojela tako da bi nestalo "svinjetine" ili "pašćetine" a ostala samo "slanost". U tom slučaju je dakle došlo do promjene osobine i imena te materije, pa se mijenja i šerijatski propis, jer šerijatski propis ovisi o postojanju ili nepostojanju razloga.

Zato o stvarima ne možemo suditi na osnovu porijekla. Naime, porijeklo alkohola su grožđe i druge šerijatski dozvoljene tvari. Ali kada su se te tvari pretvorile u tu opijajuću tvar zaključili smo da je to alkohol i zabranili ga. A kada bi se alkohol dalje promijenio pa postao sirće zaključili bi da se radi o čistoj i dozvoljenoj tvari.

Mnoge tvari koje su porijeklom od svinjskog tkiva su prošle proces potpune hemijske promjene tako da više nisu nečist niti se na njih više odnosi šerijatski propis zabranjenog svinjskog mesa, kao što je slučaj sa želeom koji se uzima iz kosti životinja uključujući i svinje. Stručnjaci tvrde, a među njima i naš brat dr. Muhammed el-Hevari, da se ova tvar hemijski pretvorila u sasvim drugu materiju. Isti je slučaj sa nekim vrstama sapuna, pastama za zube i drugim tvarima dobivenim iz svinjskog tkiva a u kojima više nema svojstava svinjetine.

Zbog svega rečenog tražimo od naše braće znanstvenika i stručnjaka kakav je dr. El-Hevari da muslimanima u Evropi pripreme listu tvari koje su se hemijski pretvorile u druge materije i time postale čiste i halal makar bile porijeklom od svinjetine. Da nas Allah naputi na pravi put.

--------------------------------------------------------------------------
1) Jusuf el-Karadavi, Fi Fiqhi-l-eqallijjati-l-muslime (Kairo: Daru-š-šuruq, 2001)141-42

-----------------------------

Preveo: Mr. Ahmet Alibašić